Prenj

 

Na Prenj je moguće organizovati puno izleta, jednodnevnih, dvodnevnih i višednevnih.na vrhu Ture koje su odabrane su ture za upoznavanje, za onoga ko ide prvi put, ali i za onoga ko se Prenju uvijek vraća. Na ovim turama se može sagledati veličina i atraktivnost Prenja. Prenj je uz određenu zimsku opremu, iskustvo i izdržljivost planinara i alpiniste dostupan cijele godine, s tim što su ove ture predviđene za ljetni period.

Crno polje – Osobac – Jezerce

Crno polje – Jezerce – Zelena glava

Tisovica – Zelena glava

 Tisovica – Lupoglav

 

Comments are closed.